BOJOVNÍK PROTI RAKOVINNÝM BUŇKÁM

APRAMAR® ( Amygdalin, vitamin B17)

Léčba rakoviny bez chirurgického zákroku a chemie: Apramar® (Amygdalin, Vitamin B17)
– základ vitamínové terapie

Apramar® – biologicky aktivní doplněk stravy. Léčba rakoviny, kde základem je laetril, založen na využívání přírodních složek, které jsou kompatibilní s lidským tělem a bezpečné pro něj. Koncentrovaná forma amygdalinu – přírodní látky obsažené v kulturách rostlin, objeveno Ernestem Krebsem Jr. v r.1952 . Ve vědeckých článcích
a odborných kruzích je amygdalin znám pod jinými názvy:

 • vitamín B17 je nejběžnější variantou a pod tímto názvem Krebs zamýšlel látku zaregistrovat
 • nitrilosid (kyanid glykosid) – chemická sloučenina, která v přírodě neexistuje v čisté formě, je obsažen v plodech více než u 1200 plodin
 • Laetril je koncentrovaná forma izolovaného nitrilosidu (amygdalinu)
 • Apramar® preparát vyráběn v Kišiněvě a je zařazen do seznamu povolených potravinových doplňků dostupných na světovém trhu pouze v rámci jedné značky – TODIKAMP®.
  Produkci zpracovává firma TODICAMP S.R.L.
Jedna molekula amygdalinu obsahuje:

 • dvě jednotky glukózy – zdroj čisté energie, na kterém pracuje každý živý organismus
 • jednu jednotku benzaldehydu
 • jednu kyanidovou jednotku

Všechny složky jsou “zamknuty” v molekule a bez působení betaglukosidázy jsou inertní ( neaktivní, nečinné).
Z tohoto důvodu se poslední enzym (beta-glukosidáza) nazývá “odemknutí”. Existuje další enzym, který ovlivňuje molekulu amygdalinu – protein rhodan. Ten je schopen neutralizovat působení kyanidu tak, že ho “rozloží” na produkty, které jsou bezpečné a dokonce užitečné pro živé buňky. To zapříčinilo, že rhodan dostal název “ochranný” enzym.

 

Příroda poskytuje ochranu živých buněk z rostlinných potravin obsahujících amygdalin, a to hned ve dvou úrovních:

 • všechny jsou chráněny bílkovinným obalem, “neproniknutelným” pro nitrilosid
 • ve zdravých buňkách existuje minimální množství enzymu betaglukosidázy – jediného, který může “otevřít” molekulu a uvolnit jedy.

Zároveň je otevírací složka přítomna v obrovském množství v rakovinných buňkách (její koncentrace je stokrát vyšší než obsah v normálních tkáních). V nich není prakticky žádný rhodan. Ačkoli je ve zdravých tkáních produkován neustále a jeho koncentrace závisí na lidské stravě (tento faktor použil Dumasův hrdina, když se postupně učil jedům – stimuloval syntézu rhodanů).

 

Po vstupu do krevního oběhu je amygdalin okamžitě “zachycen” postiženými oblastmi. Důvodem je “vášeň” rakovinných buněk pro jakoukoli formu energie. Růst nádoru je odůvodněn skutečností, že jeho buňky lačně absorbují glukózu. Objevení se molekuly laetrilu, jakožto vyhledávaného zdroje pro růst (dvě glukózové jednotky), rakovinná buňka ho „žere“ a doplácí tak na svou vlastní „chamtivost“ – působí nejen jed, a je zde synergický efekt:

 • pod působením beta-glukosidázy se uvolňují kyanid a benzaldehyd
 • jedy začnou reagovat, rozdávajíc sílu porážky, stokrát větší než když působí samostatně
 • nádorová buňka umírá a začne účinkovat enzym rhodan, obsažený ve zdravých tkáních

Při instrumentálním vyšetření je tento proces zobrazen jako výrazný regres nádorovitého těla. Maligní formace se postupně zmenšuje a organismus není vystaven otravě kvůli současnému výkonu vitamínové terapie.

 

Kromě ničivého působení na postižené oblasti, Apramar® – s vysokým obsahem amygdalinu (99,74%), není méně důležitý jeho účinek na celkové posílení těla. Jeho příjem má pozitivní vliv na krevní obraz: cévy jsou vyčištěny, tlak se vyrovnává, metabolismus se zrychluje (to znamená, že rychlost zpracování chorobných produktů se zvyšuje).

Metabolická léčba na základě amygdalinu nepředstavuje agresivní účinek. Naopak, jeho podstatou je formování vlastního silného imunitního systému těla, schopného potírat projevy rakoviny. Léčba neovlivňuje pacienta zvenku. Apramar® je “vestavěn” do systému přirozeného čištění.

Ale uvažovat o tom, že biologicky aktivní doplňky stravy jsou všelékem, je nemožné. Nepracují samy. Potravinová Krebsova terapie (také metabolická) je komplex, který zahrnuje:

 • povinnou detoxikaci
 • rostlinná (vegetariánská) strava (je nezbytné maximální uvolnění pankreatických enzymů)
 • aktivní stálou podporou vitamínů (šokové dávky vitamínů C a E pro posílení imunity)
 • příjem enzymů

Metabolická léčba rakoviny je založena na přesvědčení, že rakovinné buňky – to je součást vlastního lidského těla. To je potvrzeno přítomností stejné bílkovinné skořápky pericelulárního sialomucinu s negativním nábojem,
jako u normálních buněk.

Prostřednictvím skořápky nebudou bílé krvinky ani vitamin B17 “moci projít” ke zdroji onemocnění. Protože jsou také nabity negativně. K překonání ochranné vrstvy jsou potřebné pankreatické enzymy, které se aktivují tím,
že se dostanou do krve a tráví negativně nabitou skořápku.

 

Když se vrátíme zpět ,v roce 1902 nalezl John Baird souvislost mezi mechanismem vývoje rakovinných buněk a přírodních trofoblastů – buněk živého organismu, vytvořených pod vlivem takzvané buňky„totální života“. Podle teorie Bairda, kterou později vyvine do protirakovinné vědy biochemik Ernst Theodor Krebs, nádorové buňky – to nejsou vnější patogeny, viry, infekce, za co byly až dosud považovány konzervativní medicínou, ale změněné nativní buňky těla.

S příčinou těchto změn se právě zaobíral Krebs. Upustil od uznávané hypotézy, že rakovina postihuje člověka zvenčí a dospěl k jednoduchému závěru. Jsou onemocnění spojená s metabolismem, onkologická onemocnění, stejně tak i kurděje, pelagra, rachitida, beri -beri, všechny mají povahu avitaminózy. Zůstává pouze určit ,deficit jakého druhu vitaminu nemoc vyvolává.

A tuto odpověď našel americký biochemik. Ten pročetl stovky děl, které se dochovaly z dob antiky, nalezl spoustu „zázračných“ uzdravení z nemocí, podle popisu shodných s rakovinou, s použitím „hořké“ – mandle. Příklady úspěšné léčby “hořkou vodou” se prolínaly mezi národy starověkého Egypta, Číny a Řecka. Tisíce let předtím, než se onkologie stala “morem nového století”.

Vědci se podařilo izolovat stejnou složku z mandlí, která je základem protinádorové léčby. Podle chemického složení látek patří do skupiny B vitaminů, proto se Krebs, Jr. rozhodl ji zaregistrovat pod následujícím volným číslem – 17. A tak se objevil název preparátu, který dnes tvoří základ Apramaru®.

 

První případy potravinových doplňků na bázi amygdalinu, které byly zdokumentovány a ukázaly pozitivní výsledky , byly zaznamenány v Moskvě. Ošetření prováděl Fedor Inozemtsev, který zaregistroval několik úspěšných testů:

 • 20-letý chlapec, během tří měsíců ode dne příjmu laetrilu ve vitamínu, žil po dobu tří let poté, co mu lékaři předpověděli necelý týden ( další osud pacienta není znám)
 • Žena, 48 let s rakovinou vaječníků, jejíž prognóza bez chirurgického zákroku byla 6-18 měsíců, žila po více než 11 let po skončení kůry metabolické terapie proti rakovině

Žádné vedlejší účinky nebo příznaky otravy, ani žádné další negativní doprovodné aspekty nebyly lékařem u pacientů zpozorovány. Stejně, jako je nespatřili ani odborníci, kteří používali izolovaný nitrilosid v onkologické praxi ve Spojených státech . Během let 1960-1972 , více než 50 amerických nemocnic hlásilo vysokou účinnost vitamínu B17 při léčbě pacientů s rakovinou. Velmi dobrá odezva na metabolické terapie byla pozorována u dětí.

Testy přípravků založené na amygdalinu byly prováděny v Číně (2013 – 2015), Jižní Korei (2005, 2012), Německu (2014). Studium vlastností B17 není přerušena v Mexiku, Indonésii, na Filipínách. A výsledek byl vždy stejný: po jednom měsíci léčby se nádor zmenšil, a celkový stav pacienta zlepšil.

 

Žádná seriózní práce na výsledcích užívání laetrilu nebo amygdalinu nebyla nikdy publikována v oficiálních lékařských časopisech (nebo byla, ale byla odstraněna nebo vyvrácena publikací). Světová farmaceutika a konzervativní onkologie napnuly všechny síly, aby od tématu odvrátily pozornost.
Ale pokud analyzujete argumenty ortodoxie, mnohé se mění.

 

Fikce: Existují zkušební zprávy, že amygdalin nemá významný vliv na rakovinový nádor.

Fakt: Kainmatsu Sagiura – zkušený biochemik, který až do roku 1981 měl nespornou autoritu, hlásil čtyři roky pozitivní testy laetrilu. Třikrát byl požádán, aby “upravil” výsledky za účelem “uzavření tématu” amygdalin. Třikrát byla oficiální komunita odmítnuta.

Po čtyřech letech úspěšného testování byli do procesu zapojeni i noví aktéři. Asistenti laboratoře, kteří se ukázali více sdílní, vyměnili testované předměty. Tím se dosáhlo prvního negativního laboratorního výsledku: u hlodavců, kterým byl podáván amygdalin (ale ve skutečnosti placebo), se nádor zvětšil.

A nikoho netrápil fakt , že u subjektů s “placebem” (v uvozovkách proto, protože to byl laetril) se rakovinné tělo zhoršilo. Prokázat nebezpečí preparátu, pravda, se nepodařilo – otrava se u nikoho neprokázala. Dr. Sagiura nerozpoznal důvěryhodnost nejnovějších testů, a byl odstraněn z dalšího výzkumu.

Historie podvrhu byla následně odhalena Ralphem Mossem, zaměstnancem společnosti Sloan-Kettering, v čele s Rockefellerem Jr. Tato sponzorovala Sagiourův výzkum a byla první, kdo se připojil k boji o farmaceutický obchod v hodnotě několika miliard dolarů, kterému Laetril hrozil zhroucením.

 

Fikce: pouhá přítomnost kyanidu v molekule hmoty je již nebezpečná.

Fakta: Již 60 let, kdy se snažíme dokázat nebezpečí látky, nedošlo po užití léku na jeho základě k úmrtí ani k výraznému zhoršení stavu. Ano, v molekule je kyanidová jednotka, ale před kontaktem s beta-glukosidázou je inertní. Mimochodem, v vitamínu B12 je také kyanid.

 

Fikce: obsah jedovatého kyanidu a benzaldehydu činí drogu nepřípustnou pro použití v medicíně a léčivých přípravcích.

Fakta: Nikdo nevzpomíná na toxicitu chlóru, který ve spojení se sodíkem poskytuje obyčejnou stolní sůl a je široce používán v medicíně a doma. Nebo na to, že by došlo k úmrtí z meruňkových jader nebo nápojů na bázi mandlí.

Vědecký základ pro obvinění z toxicity laetrilu nebyl dokázán. Podle oficiální tabulky jedů je jeho toxicita určena na úrovni 1 až 2,36. Sacharin má 3-4 . Dokonce i nejšetrnější chemoterapeutické komplexy jsou třída 6 (fakticky smrtící jedy).

 

Fikce: vědecká komunita zcela vyvrátila Krebsovu teorii s fakty a argumenty v publikovaných pracích.

Fakta: Jediný článek, který může být kvalifikován , jako vědecká činnost a představuje názor oficiálního průmyslu se nazývá “Vzestup a pád Laetrilu”. Na pozadí tisíců publikací lékařů, kteří provádějí metabolickou terapii (tyto práce jsou implicitně považovány oficiální literaturou jako fikce), je to kapka v moři.

 

Indikace a kontraindikace
Faktem zůstává, že vitamín B17 je bezpečný způsob léčby rakoviny bez perace, drahých léků, celoživotní podpory po recesi a dlouhé rehabilitační období. Jedná se o mechanismus ochrany před rakovinou, vytvořený přírodou. Usiluje o posílení imunity – vytvoření podmínek, za kterých se samotné tělo dokáže vypořádat s patologií nebo zabránit jejímu vývoji.

Z těchto důvodů se přípravek Apramar® doporučuje používat v následujících případech:

 • genetická predispozice k onkologickým onemocněním (prevence)
 • zvýšené riziko faktoru věku (rakovina prsu, adenom)
 • rakovina (zejména léze cílových orgánů a reprodukčního systému)
 • zařazení do rizikové skupiny – faktor životního prostředí
 • snížená odolnost (včetně nízké odolnosti proti stresu)

 

Nejčastější příčinou rakoviny, podle Krebsovy teorie, jsou změny ve stravě moderního člověka. S příchodem syntetických produktů, vývojem chemických přísad, oblibou rychlého občerstvení a výrobou GMO potravin zmizely z denního jídelníčku ty přírodní produkty, které tvořily po desítky staletí základní ochranu proti rakovině.

Apramar®, je ve skutečnosti náhrada těchto produktů. Je téměř nemožné vrátit se k původní stravě (mnoho kultur změnilo vzorec, amygdalin v nich byl nahrazen pesticidy a dalšími chemickými látkami). Proto je účinný při léčbě všech běžných forem onkologických onemocnění. Praxe ukazuje, že nejlepší účinnost vitaminové terapie s vysokými dávkami B17 demonstruje:

 • v různých formách adenokarcinomu (rakovina slinivky břišní, jater, plic, jícnu, střeva)
 • lymfomy
 • rakovina prsu
 • zhoubných nádorů v ledvinách
 • rakovinné léze peritonea (pobřišnice)
 • Podle studií provedených na Filipínách, Mexiku, Jižní Koreji, ve 40% případů těchto chorob Vitamin B17 může zabránit smrti pacienta. V každém třetím případě – zajistit úplné zotavení těla.
 • Mnoho experimentů a studií ukazuje, že Apramar® může pomoci s některými typy rakoviny mozku. Jako podpora imunity dobře funguje u sarkomu a melanomu.

 

Amygdalin je přítomen v semenech více než 1200 rostlin. Mezi ně patří: řešeň, kukuřice, broskev, švestka, hnědá rýže, žito, proso, ječmen, mandle, pohanka.

Jedním z nejbohatších nitrilosidových produktů jsou divoké meruňky (jejich pecky). Mnoho vitaminu B17 se vyskytuje u nektarinek a jadérkách jablek, bílých hroznů. Všechny hořké ořechy obsahují laetril ve velkém množství.

Ale ve své čisté podobě se v přírodě nevyskytuje. A koncentrace látky v různých skupinách kultur není známa, zvláště dnes, když není možné zjistit podmínky jejich kultivace. Z tohoto důvodu (pro správný výpočet dávky vitaminu B17, enzymů, jiných podpůrných léčiv) je účinná léčba možná pouze s použitím certifikované biologicky aktivní přísady na bázi amygdalinu.