Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Obchodní společnost ALWASTRA s.r.o., IČO: 01891251, sídlem Sokolovská 231/35, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212978 (dále jen „prodávající“) vydává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „VOP“).

 

Reklamační řád

Odstoupení od smlouvy